Informace a dokumenty

Školní jídelna uzavírá provoz jídelny v době letních prázdnin takto:

1.7.2022 - 12.8.2022

 

Školní jídelna bude opět

v provozu od:

 15. 8. 2022

 


Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné se platí na měsíc dopředu a odhlášené obědy se odečítají 1 měsíc zpětně. Placení se provádí formou inkasa z účtu.

Č.Ú.: 0100279061/0800  

Odhlašování obědů

Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na čísle: pevná linka - 556739116 (záznamník), mobil - 605435823 (v době  9:00 - 14:00, mimo tuto dobu pouze SMS) den předem do 14:00 hodin.

V ojedinělých případech (např. akutní onemocnění) v ten den nejpozději do 6:30 hodin.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné výši.

Děti a žáci mají nárok na oběd do jídlonosičů pouze první den neplánované nepřítomnosti.

V PŘÍPADĚ, ŽE ODHLAŠUJETE STRAVU NA NEURČITO, NEZAPOMEŇTE PO NEPŘÍTOMNOSTI STRAVU OPĚT PŘIHLÁSIT (den předem do 14:00 hodin).

V době školních prázdnin jsou žáci ZŠ odhlášeni automaticky.


Níže je k seznámení vnitřní řád školní jídelny, originál je k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny, kopie vyvěšena na nástěnce ve školní jídelně, na nástěnce v mateřské škole a na chodbě školní jídelny.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  30 kB verze 1 21. 4. 2022 0:35 Jídelna ZŠ Jeseník nad Odrou