Informace a dokumentyProvoz školní jídelny se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné se platí na měsíc dopředu a odhlášené obědy se odečítají 1 měsíc zpětně. Placení se provádí formou inkasa, popř. hotově u vedoucí ŠJ.

Č.Ú.: 0100279061/0800  

V době nepřítomnosti dítěte jsou rodiče povinni odhlásit oběd u vedoucí jídelny osobně nebo telefonicky nejpozději do 6:30. Dítě má nárok na oběd do nosičů pouze první den nepřítomnosti.

V době prázdnin jsou děti ZŠ odhlášeny automaticky.