Informace a dokumenty

Prosím rodiče žáků 1. a 2. ročníků, aby si přihlásili děti nejpozději do úterý 17. 11. 2020 ke stravování, pokud chtějí, aby se stravovaly ve školní jídelně. Děkuji Jakubcová


V době distanční výuky mají děti ZŠ nárok na odebrání obědu za dotovanou cenu, ale pouze do jídlonosičů. Kdo nebude chtít oběd brát, je povinnen si ho odhlásit nejpozději do 14.10.2020 do 6,30 na záznamník na č. 556739116 nebo SMS na mobilní telefon č. 605435823.
V době podzimních prázdnin nemají nárok na oběd. Děkuji JakubcováProvoz školní jídelny se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné se platí na měsíc dopředu a odhlášené obědy se odečítají 1 měsíc zpětně. Placení se provádí formou inkasa, popř. hotově u vedoucí ŠJ.

Č.Ú.: 0100279061/0800  

V době nepřítomnosti dítěte jsou rodiče povinni odhlásit oběd u vedoucí jídelny osobně nebo telefonicky nejpozději do 6:30. Dítě má nárok na oběd do nosičů pouze první den nepřítomnosti.

V době prázdnin jsou děti ZŠ odhlášeny automaticky.