Informace a dokumentyProvoz školní jídelny se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné se platí na měsíc dopředu a odhlášené obědy se odečítají 1 měsíc zpětně. Placení se provádí formou inkasa z účtu.

Č.Ú.: 0100279061/0800  

Odhlašování obědů

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ JE POVINNOSTÍ RODIČŮ.

Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na čísle: pevná linka - 556739116 (záznamník), mobil - 605435823 (v době  9:00 - 14:00, mimo tuto dobu pouze SMS) den předem do 14:00 hodin.

V ojedinělých případech (akutní onemocnění) v ten den nejpozději do 6:30 hodin.

Odhlášky dětí z mateřské školy – možnost odhlásit dítě na nástěnce v budově mateřské školy nejpozději den předem do 14:00.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné výši, dle kategorií.

Dítě má nárok na oběd do nosičů pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoc).

 

V době prázdnin jsou děti ZŠ odhlášeny automaticky.


Níže jsou k seznámení vnitřní a provozní řád školní jídelny, originály jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  21 kB verze 1 10. 6. 2021 2:46 Jídelna ZŠ Jeseník nad Odrou
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  22 kB verze 1 10. 6. 2021 2:48 Jídelna ZŠ Jeseník nad Odrou