Úvod

Školní jídelna se nachází v areálu mateřské školy. 

Dětem základní školy je nabízen oběd a je zajišťován pitný režim. 

V mateřské škole je připravována ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Rovněž je zajištěn pitný režim. 

Školní jídelna vaří také pro cizí strávníky.


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

1.7.2021 - 23.7.2021 NEVAŘÍME

26.7.2021 – 31.8.2021 vařímedětský den ve školní jídelně


Provoz školní jídelny:

Pracovní doba:                                                  6:00 - 14:30

Kancelář školní jídelny:                                     10:00 - 11:00 + 12:30 - 13:00

Výdejní doba pro děti a zaměstnance:             11:40 - 13:30

pro cizí strávníky:                                              10:30 - 11:15

odběr do jídlonosičů:                                         10:30 - 11:15


Stravné:

Mateřská škola:

Polodenní         29,-Kč

Celodenní         36,-Kč

Odročení           40,-Kč

Základní škola:

1.-4. třída                     24,-Kč

5. třída a odročení       26,-Kč

Cizí strávníci:               86,- Kč


Platba stravného:

Platba stravného bezhotovostně – bankou, formou inkasa z účtu.

- v bance (lze i v internetovém bankovnictví) zadáte svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu:

                0100279061/0800

- zároveň si zvolíte limit inkasa, frekvenci (měsíčně), datum od kdy povolujete inkaso

- číslo svého účtu uvedete u vedoucí školní jídelny

Platba stravného inkasem probíhá dopředu (první pracovní den v měsíci) a vrácení stravného za odhlášené obědy probíhá měsíc zpětně.Ukázka obědů ve školní jídelně