Úvod

Školní jídelna se nachází v areálu mateřské školy. 

Dětem základní školy je nabízen oběd a je zajišťován pitný režim. 

V mateřské škole je připravována ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Rovněž je zajištěn pitný režim. 

Školní jídelna vaří také pro cizí strávníky.

dětský den ve školní jídelně


Provoz školní jídelny:

Kancelář školní jídelny:                                     10:00 - 11:00 + 12:30 - 13:30

Výdejní doba pro děti a zaměstnance:             11:40 - 13:30

pro cizí strávníky:                                              10:30 - 11:30

odběr do jídlonosičů:                                         10:30 - 11:30


Cena stravného podle kategorie od 1.5.2022:

Věková skupina dětí MŠ do 6 let          celkem 45 Kč (včetně nápojů)

                                                                 cena dopolední svačinky:       10 Kč

                                                                 cena obědu:                              25 Kč

                                                                 cena odpolední svačinky:       10 Kč

 Věková skupina dětí MŠ 7 – 10 let       celkem 47 Kč (včetně nápojů)

                                                                  cena dopolední svačinky:       10 Kč        

                                                                  cena obědu:                              27 Kč

                                                                  cena odpolední svačinky:       10 Kč

Věková skupina žáci ZŠ 7 – 10 let         cena obědu:    29 Kč

Věková skupina žáci ZŠ 11 – 14 let       cena obědu:    31 Kč


Důchodci ZŠ a MŠ                                   cena obědu:       42 Kč

Cizí strávníci                                            cena obědu:       86 KčPlatba stravného:

Platba stravného bezhotovostně – bankou, formou inkasa z účtu.

- v bance (lze i v internetovém bankovnictví) zadáte svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu:

                0100279061/0800

- zároveň si zvolíte limit inkasa, frekvenci (měsíčně), datum od kdy povolujete inkaso

- číslo svého účtu uvedete u vedoucí školní jídelny

Platba stravného inkasem probíhá dopředu a vrácení stravného za odhlášené obědy probíhá měsíc zpětně.

Odhlašování obědů

Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na čísle: pevná linka - 556739116 (záznamník), mobil - 605435823 (v době  9:00 - 14:00, mimo tuto dobu pouze SMS) den předem do 14:00 hodin.

V ojedinělých případech (např. akutní onemocnění) v ten den nejpozději do 6:30 hodin.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné výši, dle kategorií.

Děti a žáci mají nárok na oběd do jídlonosičů pouze první den neplánované nepřítomnosti.

 

V době školních prázdnin jsou žáci ZŠ odhlášeni automaticky.Ukázka obědů ve školní jídelně