Úvod

POZOR!!!

Z důvodu zdražování potravin a energií se bude zdražovat stravné od 1. května.

Polodenní na 29,-Kč

Celodenní na 36,-Kč

Odročení na 39,-Kč

Žáci ZŠ 1.-4. ročník na 24,-Kč

Žáci ř. třídy na 26,-Kč

Žádám rodiče, aby si navýšili limity na stravné v bance. Děkuji JakubcováŠkolní jídelna se nachází v areálu mateřské školy. 

Dětem základní školy je nabízen oběd a je zajišťován pitný režim. 

V mateřské škole je připravována ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Rovněž je zajištěn pitný režim. 

Školní jídelna vaří také pro cizí strávníky.


Provoz ŠJ:

Pracovní doba: 6:00 - 14:30

Výdejní doba pro děti a zaměstnance: 11:40 - 13:30

                                      pro cizí strávníky: 10:30 - 11:30

                                      odběr do jídlonosičů: 10:30 - 11:30