Úvod

Školní jídelna se nachází v areálu mateřské školy. 

Dětem základní školy je nabízen oběd a je zajišťován pitný režim. 

V mateřské škole je připravována ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Rovněž je zajištěn pitný režim. 

Školní jídelna vaří také pro cizí strávníky.


Provoz školní jídelny:

Pracovní doba:                                                  6:00 - 14:30

Výdejní doba pro děti a zaměstnance:             11:40 - 13:30

pro cizí strávníky:                                              10:30 - 11:15

odběr do jídlonosičů:                                         10:30 - 11:15


Stravné:

Mateřská škola:

Polodenní         29,-Kč

Celodenní         36,-Kč

Odročení           40,-Kč

Základní škola:

1.-4. třída                     24,-Kč

5. třída a odročení       26,-Kč

Cizí strávníci:               86,- KčUkázka obědů ve školní jídelně